Privacy Policy

Privacy Policy

Bij DetaileD.be, merken we op dat privacy een belangrijk thema is, daarom zorgen we in onze werkprocessen dat de bescherming van uw privacy is gewaarborgd. Deze Privacy Policy geeft de verschillende typen van persoonlijke informatie weer wanneer u de DetaileD.be website gebruikt en in de wijze waarop wij deze willen beschermen. De volgende principes zijn van toepassing op persoonlijke identificatie informatie welke we u vragen te overleggen. Persoonlijke identificatie informatie is informatie welke u individueel identificeert met onder andere uw naam, woonadres en emailadres.

Dataverkeer

DetaileD.be ontvangt beperkte niet-persoonlijke identificatie informatie welke uw browser beschikbaar maakt wanneer u een website bezoekt. Deze loginformatie is inclusief uw Internet Protocol adres, browsertype, browsertaal, data en tijd van de van uw internetbezoeken. Wij gebruiken deze informatie om onze diensten te ondersteunen en te verbeteren.

Enkele van onze diensten vragen u om een account te registreren. DetaileD.be vraagt hierbij enkele persoonlijke informatie teneinde deze account aan te maken (zoals naam, emailadres en wachtwoord). Wij gebruiken deze informatie om onze diensten aan u te kunnen verlenen. Wanneer u producten via onze website koopt vragen wij u evt. om uw creditcardnummer of andere betalingsinformatie welke wij in gecodeerde vorm op onze beveiligde servers bewaren.

Delen van informatie

Wij verhuren of verkopen uw persoonlijke identificatie informatie niet aan andere bedrijven of individuen. Mogelijk delen wij dergelijke informatie in de volgende omstandigheden; – Bij uw toestemming
– Wij verschaffen dergelijke informatie aan vertrouwelijke bedrijven of individuen met als doel ons werkproces te onderhouden en uit te voeren op ons initiatief. Wanneer dit is voldaan is het een deel van  overeenkomsten om volgens onze instructies andermans werkprocessen te onderhouden en uit te voeren. Alles overeenkomstig onze Privacy Policy en vertrouwelijk toegepast volgens beveiligde maatregelen.
– Wij concluderen volgens onze wettelijke bevoegdheid of volgens goed vertrouwen de reservering of sluiting van deze informatie redelijkerwijs nodig kan zijn om rechten, eigendommen of veiligheid van DetaileD.be,    haar gebruikers of het publiek te beschermen.
– Wanneer u een account heeft mogen wij deze voorgelegde informatie delen onder aan ons gelieerde bedrijven teneinde u te voorzien in een foutloze dienstverlening waarbij wij constant sturen op verbetering van onze   dienstverlening. Wij zullen uw accountinformatie niet voorleggen aan andere personen of bedrijven welke niet aan ons zijn gelieerd, tenzij in beperkte omstandigheden als beschreven in deze Privacy Policy en u hiermee   instemt.
– Wij zijn bevoegd deze persoonlijke informatie als ontvangen op onze website te delen met wereldwijd aan ons gelieerde bedrijven en agenten. Wanneer u onze diensten gebruikt stemt u in met de overdracht van uw informatie onder deze wereldwijde faciliteiten.
– Tijdens een gebeurtenis waarbij DetaileD.be van eigendom verandert zoals een acquisitie of fusie door- of met een ander bedrijf zorgen wij dat u eerst wordt geïnformeerd voordat persoonlijke identificatie informatie wordt overgedragen en onderworpen wordt aan een andere Privacy Policy.

Cookies

Bij uw eerste bezoek aan DetaileD.be wordt er een cookie naar uw computer gestuurd. welke uw browser uniek identificeert. Een cookie is een klein bestand welke een keten aan karakters bevat welke naar uw computer worden gestuurd als u een website bezoekt. Wij gebruiken cookies om de kwaliteit van onze service te verbeteren en om beter te begrijpen hoe mensen met ons via de website communiceren door de voorkeuren van de gebruikers op te sporen, te analyseren en trends of patronen te ontdekken over manieren hoe mensen zoeken. De meeste browsers zijn initieel opgezet om cookies te accepteren. U kunt uw browser resetten om alle cookies te weigeren of om na te gaan wanneer een cookie is gestuurd. Wel kan het zijn dat enkele DetaileD.be eigenschappen niet of niet correct functioneren zonder cookies.

Informatiebeveiliging

Wij nemen adequate beveiligingsmaatregelen om alle data te beschermen tegen niet geautoriseerde toegang, wijziging, sluiting of vernietiging. Wij beperken toegang tot uw persoonlijke identificatie informatie tot medewerkers welke dergelijke informatie benodigd zijn om het werkproces uit te voeren of te verbeteren.

Veilig online bestellen

Onze beveiligde server codeert al uw persoonlijke informatie incl. creditcardnummers, namen en adressen zodat het niet gelezen kan worden wanneer op het internet wordt gebruikt. Wanneer u de voorkeur heeft niet over internet te bestellen kunt u altijd telefonisch uw bestelling doorgeven via 0484 151 151.

Actueel houden van uw informatie

Wij verschaffen methodes om uw persoonlijke identificatie informatie actueel te houden en bij te werken voor vele van onze diensten.

Wijzigingen van deze Privacy Policy

Houdt er rekening mee dat deze Privacy Policy van tijd tot tijd aan wijzigingen onderhevig is. Wij verwachten dat de meeste wijzigingen van kleine aard zullen zijn maar er zijn altijd mogelijkheden dat er meer significante wijzigingen voor kunnen komen. Hoe dan ook zullen wij de wijzigingen altijd bijwerken op deze pagina, als de wijzigingen meer significant zijn zullen wij u op een meer prominente wijze informeren. Indien u verdere vragen of opmerkingen heeft dan kunt u altijd contact opnemen. Wij helpen u graag verder.